Aquesta instal·lació s'ha dut a terme gràcies

a les ajudes del Programa d'incentius lligats

a l'autoconsum i emmagatzematge,

amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes

tèrmics renovables, dins del Pla de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, finançat per la

Unió Europea en el marc del Programa Next Generation”.

Import sol·licitat subvencionat  19.425,04 €

  1. SALSAS

Instal·lació solar fotovoltaica fixa, de 66 kWn per autoconsum,

situada a la coberta de la nostra nau situada al carrer

Rec Molinar, nau 3-J, Polígon Circuit de Catalunya, al municipi de Montmeló (Barcelona).


Aquesta instal·lació, segons el RDL 15/2018 i RD 244/2019 es classifica

com una instal·lació generadora d’autoconsum amb excedents de menys de 100 kW.

Ja en funcionament les plaques solars instal·lades a fàbrica!!!

ESTALVI, AUTOCONSUM, SOSTENIBILITAT

ESTALVI

A més de definir la instal·lació, s'estudiarà l'afectació a tots els nivells,

així com l'estalvi energètic que aquesta obra proporcionarà a l'usuari.

El projecte tindrà com a criteri principal de disseny la integració total de l'obra

des d'un punt de vista arquitectònic, paisatgístic i mediambiental.


AUTOCONSUM

Gràcies a que la instal·lació elèctrica del propietari es manté connectada a xarxa de distribució pública

no es produiran, en cap cas, problemes de subministrament d’energia o potència,

ja que sempre hi haurà energia disponible. Total l’energia produïda pels panells o els aerogeneradors

es energia que no caldrà comprar; així doncs, el client estarà generant un estalvi anual creixent

degut a l’augment progressiu de la tarifa elèctrica.


SOSTENIBILITAT

En aquest moment, a causa dels canvis normatius i l'augment dels costos de l'energia elèctrica,

l'opció que està prenent més força en el sector és la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques

per generar una electricitat que es consumeixi en els propis punts on es produeix (autoconsum),

i injectar l'energia sobrant a la xarxa sense necessitat d'acumular-la en bateries.

Això és el que resulta més econòmic i més sostenible des del punt de vista ambiental.

ES

Paneles_Solares_Cast.html

CT